Θέμα: Κατακύρωση δικαιολογητικών αναδόχου για την υπηρεσία «Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων»
Ημ/νια: 08/09/2017 08:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω44ΕΩΚ8-ΧΥΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη