Θέμα: Έγκριση του από 18-8-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017»
Ημ/νια: 08/09/2017 08:54:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 696ΙΩΚ8-ΔΩ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη