Θέμα: Έγκριση του από 14-8-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & Γαλακτοκομικών Προϊόντων Έτους 2017»
Ημ/νια: 08/09/2017 08:56:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΤΞΩΚ8-2ΛΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη