Θέμα: Έγκριση του 28-7-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την υπηρεσία «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων για το Ε.Π. Επισιτιστικής Η/ και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»
Ημ/νια: 08/09/2017 08:58:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΦΨΩΚ8-7ΞΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη