Θέμα: Έγκριση του από 14-8-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την προμήθεια «Καυσίμων Θέρμανσης Κίνησης & Λιπαντικών Έτους 2017
Ημ/νια: 08/09/2017 08:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞ3ΗΩΚ8-ΒΓΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη