Θέμα: Συμπλήρωση της με αριθμό 17/2017 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών
Ημ/νια: 10/08/2017 11:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΣ9ΩΚ8-15Κ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη