Θέμα: Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 13:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ9Μ1ΩΚ8-ΑΧΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη