Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
Ημ/νια: 01/08/2017 12:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ0ΔΩΚ8-196

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη