Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31304/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας Διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 12:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΨΕΩΚ8-ΟΒΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη