Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31304/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την κατακύρωση της προμήθειας οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου
Ημ/νια: 01/08/2017 12:48:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞ0ΩΚ8-ΧΕΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη