Θέμα: Ορισμός εταιρίας ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων» σύμφωνα με το Ν.4412/2016
Ημ/νια: 01/08/2017 12:55:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤ6ΩΚ8-ΝΙΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη