Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.29690/12-7-2017 πρακτικού της της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας & τοποθέτησης πινακίδων αριθμοθεσίας και ονοματοθεσίας οδών, μετά των ιστών τους στην περιοχή Χρύσας Ευμοίρου, Βιοτεχνικής περιοχής & πόλης Ξάνθης
Ημ/νια: 25/07/2017 08:07:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΧ6ΩΚ8-ΩΨ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη