Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.29008/10-7-2017 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος στην οδό Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου 1
Ημ/νια: 25/07/2017 08:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω82ΓΩΚ8-ΓΘΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη