Θέμα: Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) των πιστώσεων των παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017
Ημ/νια: 19/07/2017 11:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡΙΩΚ8-787

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη