Θέμα: Ολική ανάκληση δεσμεύσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 13:04:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕ14ΩΚ8-4ΤΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη