Θέμα: Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 14/07/2017 13:07:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Κ4ΨΩΚ8-915

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη