Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του του πύργου του ρολογιού Ξάνθης και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» και έγκριση της προκήρυξης (περίληψης) διακήρυξης και του εντύπου Οικονομικής προσφοράς
Ημ/νια: 13/07/2017 12:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω4Λ8ΩΚ8-ΓΑ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη