Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 18/05/2017 14:42:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΡΦΩΚ8-7ΓΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη