Θέμα: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 17/05/2017 14:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ819ΩΚ8-Τ2Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη