Θέμα: Κατακύρωση της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του κοινόχρηστου χώρου 50,00 τ.μ. στην Πλατεία Δημοκρατία
Ημ/νια: 11/05/2017 08:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω762ΩΚ8-ΕΣ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη