Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποδοχής απόρριψης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων».
Ημ/νια: 18/04/2017 10:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΧΩΚ8-ΥΝΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη