Θέμα: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ημ/νια: 12/04/2017 14:52:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΓΑΩΚ8-ΧΡ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη