Θέμα: Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ακινήτου 305 τ.μ. στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στη θέση Λίμνες
Ημ/νια: 17/03/2017 11:20:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 75ΕΗΩΚ8-Φ0Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη