Θέμα: Απόρριψη της προσφυγής της επιχείρησης Ραδίογλου Ν.-Ελευθεριάδης Χ.Ο.Ε. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ»
Ημ/νια: 17/03/2017 09:09:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΓΓΩΚ8-Γ2Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη