Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων ειδών φαρμακείου έτους 2016».
Ημ/νια: 16/03/2017 14:58:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Τ1ΒΩΚ8-ΛΘΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη