Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια δενδρυλλίων φυτών έτους 2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 16/03/2017 11:46:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Ξ1ΧΩΚ8-Ε1Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη