Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016».
Ημ/νια: 16/03/2017 08:02:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΣΝΩΚ8-ΑΛΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη