Θέμα: Δέσμευση πιστώσεων των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων τους
Ημ/νια: 01/03/2017 13:36:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΜΩΩΚ8-Φ43

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη