Θέμα: Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016».
Ημ/νια: 21/02/2017 10:54:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ1ΘΩΚ8-ΙΙ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη