Θέμα: Αποδοχή δωρεάς στο Κέντρο Φροντίδας & Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με παιδιά (Δροσερό).
Ημ/νια: 02/12/2016 13:30:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΠΙΩΚ8-96Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη