Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2016» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπής διαγωνισμού.
Ημ/νια: 30/11/2016 14:16:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66ΓΕΩΚ8-5ΙΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη