Θέμα: Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση από το Δήμο Ξάνθης αποθήκης σε κεντρικό σημείο του Δ.Δ. Γενισέας του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης , για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ για τα έτη 2016-2017 και επαναπροκήρυξη με νέους όρους.
Ημ/νια: 30/11/2016 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΟΗΩΚ8-ΛΨΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη