Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα & αλατοδιανομέα » με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 30/11/2016 08:30:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΜΞΩΚ8-ΠΓΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη