Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 30/11/2016 08:44:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖ0ΗΩΚ8-ΑΗ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη