Θέμα: Μερική και ολική ανάκληση δεσμεύσεων των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016
Ημ/νια: 28/11/2016 11:03:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΕΝΩΚ8-2ΑΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη