Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 25/11/2016 11:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΥ2ΩΚ8-Θ1Δ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη