Θέμα: Κατάρτιση όρων για τη διενέργεια φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη Σταυρούπολη θέση Λίμνες
Ημ/νια: 04/11/2016 09:40:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΑΣΩΚ8-ΙΞΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη