Θέμα: Κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 22 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/11/2016 09:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5Ν6ΩΚ8-4Ξ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη