Θέμα: Κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 8 στο κέντρο χονδρεμπορίου
Ημ/νια: 04/11/2016 09:13:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΦΣΩΚ8-2Τ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη