Θέμα: Κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 21 στη Δημοτική Αγορά.
Ημ/νια: 04/11/2016 08:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΤΠΩΚ8-ΝΥΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη