Θέμα: Κατάρτιση των όρων για την εκμίσθωση του καταστήματος 33Β στη Δημοτική Αγορά
Ημ/νια: 03/11/2016 18:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΑΔΩΚ8-ΑΥΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη