Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 03/11/2016 17:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΜΤΩΚ8-290

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη