Θέμα: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
Ημ/νια: 26/10/2016 08:16:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝ3ΚΩΚ8-Σ7Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη