Θέμα: Εν μέρει κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2016».
Ημ/νια: 26/10/2016 08:58:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΛΑΩΚ8-6ΧΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη