Θέμα: Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω μη υπογραφής σύμβασης μίσθωσης
Ημ/νια: 25/10/2016 07:50:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΡΗΓΩΚ8-ΗΚ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη