Θέμα: Πρακτικό εξέτασης ένστασης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017» και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με το Ν.4412/2016
Ημ/νια: 20/10/2016 13:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Δ12ΩΚ8-Ο6Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη