Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 18/10/2016 14:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΣ9ΩΚ8-Φ3Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη