Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης εν μέρει του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» και απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ημ/νια: 17/10/2016 14:28:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖΟΩΚ8-ΓΨΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη