Θέμα: Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής
Ημ/νια: 17/10/2016 11:20:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΑ9ΩΚ8-ΦΘ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη