Θέμα: Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών Προϊόντων έτους 2016».
Ημ/νια: 17/10/2016 10:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΞΖΩΚ8-ΓΒ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη